System pierwszej pomocy w zakładzie pracy


Zbudujemy dla Ciebie i Twojej organizacji profesjonalny system pierwszej pomocy w zakładzie pracy. Opracujemy procedury i zasady reagowania w sytuacji zagrożenia życia w firmie. Skontaktuj się z nami – dane kontaktowe znajdziesz w zakładce KONTAKT.


Akademia Pierwszej Pomocy oferuje szereg świadczeń w ramach usługi System pierwszej pomocy w zakładzie pracy:
Organizacja systemów udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy oraz instytucjach użytku publicznego.
Procedury organizacji zasad reagowania w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia w zakładzie pracy.
Zakładowe apteczki i punkty pierwszej pomocy.


Sprawdź naszą pełną ofertę w zakładce SZKOLENIA PIERWSZEJ POMOCY.

Zainwestuj już dziś w profesjonalny system pierwszej pomocy w zakładzie pracy, przygotowany specjalnie dla Twojej organizacji!

SAFETY4ALL
AKADEMIA PIERWSZEJ POMOCY

Systemy zarządzania pierwszą pomocą oraz reagowania w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pracowników

Bezpieczeństwo w Firmie jest rzeczą priorytetową, dlatego ograniczenie oraz minimalizacja skutków nieszczęśliwych zdarzeń wymaga specyficznego podejścia organizacyjnego. Myśląc o bezpieczeństwie Państwa pracowników oraz kontrahentów oferujemy utworzenie Systemu Pierwszej Pomocy dostosowanego do charakteru zakładu pracy.

SAFETY4ALL
AKADEMIA PIERWSZEJ POMOCY

W RAMACH KOMPLEKSOWEJ USŁUGI BUDOWY CAŁOŚCIOWEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA PIERWSZĄ POMOCĄ OFERUJEMY:

SAFETY4ALL
AKADEMIA PIERWSZEJ POMOCY

Korzyści z funkcjonowania systemu

SAFETY4ALL
AKADEMIA PIERWSZEJ POMOCY

Podstawa prawna systemu pierwszej pomocy w firmie

Zgodnie z § 44 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2011 nr 173 poz.1034) pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy.

Zgodnie z Art. 209 KP pracodawca ma obowiązek wyznaczenia osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy w zakładzie pracy oraz zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Art. 224 KP obowiązuje pracodawcę do zapienienia udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym.

Art. 224 KP nakłada również na pracodawcę prowadzącego działalność, która stwarza możliwość wystąpienia nagłego niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia pracowników obowiązek zapewnienia odpowiedniego do rodzaju niebezpieczeństw sprzętu ratowniczego. Sprzęt ratowniczy może być obsługiwany jedynie przez osoby należycie do tego przeszkolone.

SAFETY4ALL
AKADEMIA PIERWSZEJ POMOCY

Zamów usługę już dziś!

Organizujemy szkolenia szyte na miarę

    AKADEMIA PIERWSZEJ POMOCY

    Galeria zdjęć