Szkolenia pierwszej pomocy dla firm i instytucji


Organizujemy szkolenia pierwszej pomocy dla firm i instytucji z całej Polski. Szkolenia z podstawowej oraz rozszerzonej pierwszej pomocy. Praktyczne Kursy pierwszej pomocy. Szkolenia pierwszej pomocy na terenie Krakowa, Warszawy oraz Trójmiasta. Pierwsza pomoc w urazach na budowie, w zakładach produkcyjnych, w biurze.


Akademia Pierwszej Pomocy oferuje szkolenia pierwszej pomocy dla firm i instytucji z całego kraju. Zapisz się już dziś na nasze szkolenia dla osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy w firmie!


Zobacz, jakie szkolenia pierwszej pomocy dla firm i instytucji oferujemy obecnie.

SAFETY4ALL
AKADEMIA PIERWSZEJ POMOCY

Szkolenia osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy w firmie

Bezpieczeństwo w Firmie jest rzeczą priorytetową, dlatego ograniczenie oraz minimalizacja skutków nieszczęśliwych zdarzeń wymaga specyficznego podejścia i odpowiednio przeszkolonych pracowników. Myśląc o bezpieczeństwie Państwa pracowników oraz kontrahentów oferujemy szkolenia dla osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy w firmie.

Nasze szkolenia to przede wszystkim liczne ćwiczenia, pozoracje i praktyczne warsztaty z wykorzystaniem fantomów BLS, fantomów ewakuacyjnych, AED treningowych, symulatorów zakrztuszeń oraz urazów i ran.

SAFETY4ALL
AKADEMIA PIERWSZEJ POMOCY


Szkolenie dla osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy w firmie


Zapewnienie bezpieczeństwa w firmie to nie tylko priorytet, lecz kluczowy element skutecznej strategii zarządzania. Dążąc do minimalizacji potencjalnych zagrożeń i ich wpływu na działalność, oferujemy kompleksowe szkolenia, które przekładają się na liczne korzyści dla Państwa firmy.

Dlaczego warto skorzystać z tego szkolenia:

Bezpieczeństwo pracowników i kontrahentów

Twoi pracownicy zdobędą niezbędne kompetencje w obszarze reagowania w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia, co zdecydowanie zwiększy bezpieczeństwo zarówno wewnątrz firmy, jak i podczas współpracy z kontrahentami.

Efektywne ćwiczenia praktyczne

Zapomnij o suchych prezentacjach. Nasze szkolenia to nie tylko teoria, ale przede wszystkim praktyka. Poprzez liczne ćwiczenia, pozoracje i warsztaty, pracownicy zdobędą realne umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Wykorzystanie fantomów BLS, fantomów ewakuacyjnych, AED treningowych, symulatorów zakrztuszeń oraz urazów i ran pozwoli na skuteczne przyswajanie wiedzy.

Zgodność z  przepisami prawa

Organizacja pozostaje w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, co ma istotne znaczenie zarówno dla klientów, jak i organów nadzorczych.

SAFETY4ALL
AKADEMIA PIERWSZEJ POMOCY

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OSÓB WYZNACZONYCH DO UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY W ZAKŁADZIE PRACY*

*przedstawiony program ma charakter ramowy i może ulec zmianie w zależności od finalnych oczekiwań Klienta.

SAFETY4ALL
AKADEMIA PIERWSZEJ POMOCY

Podstawa prawna systemu pierwszej pomocy w firmie

Zgodnie z § 44 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2011 nr 173 poz.1034) pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy.

Zgodnie z Art. 209 KP pracodawca ma obowiązek wyznaczenia osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy w zakładzie pracy oraz zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Art. 224 KP obowiązuje pracodawcę do zapewnienia udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym.

Art. 224 KP nakłada również na pracodawcę prowadzącego działalność, która stwarza możliwość wystąpienia nagłego niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia pracowników obowiązek zapewnienia odpowiedniego do rodzaju niebezpieczeństw sprzętu ratowniczego. Sprzęt ratowniczy może być obsługiwany jedynie przez osoby należycie do tego przeszkolone.

SAFETY4ALL
AKADEMIA PIERWSZEJ POMOCY

Zamów szkolenie już dziś!

Organizujemy szkolenia szyte na miarę

    AKADEMIA PIERWSZEJ POMOCY

    Galeria zdjęć